Veel gestelde vragen

Welke schade is verzekerd?

Welke schade verzekerd is hangt af van de gekozen dekking op uw autoverzekering:
WA: alleen schade, die met uw motorvoertuig is toegebracht aan een ander.

WA / Beperkt Casco: schade met uw voertuig toegebracht aan een ander, maar ook schade aan uw eigen voertuig, zoals specifiek in de voorwaarden beschreven staat. De meest belangrijke zijn: diefstal, inbraak, brand, ruitschade, stormschade en aanrijding met dieren. Dus niet: schade aan de eigen auto als gevolg van niet voorrang verlenen, schade door tegen een paaltje aan te rijden enz.

WA / volledig Casco: schade die met uw voertuig is aangebracht aan ander, maar ook schade aan uw eigen voertuig, w.o. zogenaamde schuldschades (eenzijdige ongevallen, geen voorrang verlenen enz.

Moet ik altijd een schade melden ?

Ja, een schade moet u altijd melden. Dit kan bij uw tussenpersoon of verzekeraar doormiddel van toezending van het schadeformulier. Het is raadzaam eerst even telefonisch contact met uw verzekeraar of tussenpersoon op te nemen om de schade daar alvast te melden en te vragen wat zij van u verwachten met betrekking tot de schade. Wanneer de schade gemeldt is ontvangt u hievan een ontvangstbevestiging met mogelijk de vraag om aanvullende informatie.

Binnen welke termijn moet ik een schade melden ?

Het is belangrijk om een schade zo snel mogelijk te melden. Hoe sneller de schade bekend is, hoe sneller het opgelost kan worden, en je de auto kan laten repareren. Veel verzekeraars hebben in hun polisvoorwaarden staan dat zij in ieder geval binnen 3 dagen na de aanrijding of ongeval op de hoogte willen zijn. U kunt wel alvast contact opnemen met een bij uw verzekeraar aangesloten schadehersteller om een afspraak voor reparatie te maken. Klik hier voor de lijst met verzekeraars en bijbehorende herstelbedrijven. Wanneer de schade niet via een verzekeraar word gerepareerd hoeft u geen rekening te houden met aangesloten herstelbedrijven. U kunt de schade dan ook voordelig laten herstellen door één van de monteurs welke zijn aangemeld bij deze website.

Kan ik een schade voor eigen rekening nemen en hoe?

U kunt altijd een schade voor eigen rekening nemen. Wij adviseren u om een schade nooit rechtstreeks te regelen met een particuliere tegenpartij. Het meest verstandige is om in eerste instantie alles te laten regelen door uw verzekeringsmaatschappij. Nadat deze heeft aangekondigd tot betaling aan de tegenpartij te zullen overgegaan, heeft u tussen een half jaar en een volledig jaar na de datum van uitkering (maatschappij afhankelijk) om de schade alsnog voor eigen rekening nemen. U kunt zo uw no-claim korting behouden. Na terugbetaling draait de verzekeraar de terugval terug zoals deze was op het moment voor de schade. 

Valt schade met mijn aanhanger/caravan ook onder de dekking van mijn autoverzekering?

Het WA-risico (schade die u met de caravan aan anderen toebrengt als deze aan een personenauto is gekoppeld) is meeverzekerd op de WA verzekering van de auto. Voor schade aan de caravan zelf moet u een aparte caravanverzekering sluiten.

Wanneer heeft een schade invloed op mijn bonuskorting?

Een schade heeft invloed op de bonuskorting als uw verzekeraar een schadevergoeding moet betalen en die schade niet op een tegenpartij kan verhalen. Er zijn geen consequenties voor de bonuskorting als de schade is gedekt onder de beperkt casco verzekering (bijv. diefstal of ruitbreuk).

Wat moet ik doen als ik zelf aansprakelijk ben?

Heb je schade toegebracht aan een ander? Dan kan diegene jou hiervoor aansprakelijk stellen. Je verzekeraar zal, na ontvangst van het door jou ingevulde en ondertekende schade-aangifte-formulier, beoordelen of je daadwerkelijk aansprakelijkheid bent. Het heeft dan ook geen zin om hier zelf uitspraken over te doen.

Hoe kan ik iemand anders aansprakelijk stellen?

Als iemand anders schade heeft toegebracht aan jouw auto, kun je diegene (de tegenpartij) daarvoor via de verzekering aansprakelijk stellen. Om de aansprakelijkheid goed te kunnen beoordelen heeft jouw verzekeraar in ieder geval het volgende nodig:

- De naam- en adresgegevens van mogelijke getuigen. Dit zijn dus ook de inzittenden van uw voertuig op het moment van de aanrijding.

- Eventuele bewijsstukken. Dit kunnen bijvoorbeeld foto’s zijn.

- Mogelijk ontvangen correspondentie van de tegenpartij.

- De eventuele aangifte bij politie of een kopie van het proces verbaal van politie.

Wanneer u niet verzekerd bent voor het verhalen van een schade komt dit voor uw eigen rekening. U kunt de tegenpartij (verzekeraar van de tegenpartij) aansprakelijk stellen door toezending van een aansprakelijkstelling en het door beide partijen ingevulde schadeformulier. De tegenpartij schakelt een expert in voor het vaststellen van uw autoschade. Laat de schade dus nog niet repareren maar schakel eerst telefonisch een expert in bij de verzekeraar van de tegenpartij. Deze verzekeraar vraagt het schadeformulier op bij de tegenpartij en wanneer de aansprakelijkheid kan worden erkent betaald de verzekeraar van de tegenpartij uw autoschade conform het expertiserapport. 

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een bedrijf in te schakelen welke is gespecialiseerd in het verhalen van autoschade.

 

 

 

  •  Auto-herstel.nl is voor mij een handig platform om extra werk binnen te halen. Nu een maand lid en ben zeer tevreden over de hoe- veelheid klussen die ik gedaan heb.

    Van den Berg Autoschade, Utrecht

  •  Auto-herstel.nl geeft een duidelijk inzicht in het aanbod van garagebedrijven en automonteurs binnen Nederland. Ik vond binnen een aantal minuten een goede garage. 

    Mijnheer Bavius, Castricum