Schadeformulier

Probeer altijd met de tegenpartij een aanrijdingsformulier in te vullen. Dit blauwe formulier krijg je doorgaans bij je verzekeringspolis. Leg deze dan ook direct in de auto met een pen zodat je bij een onverhoopte aanrijding dit formulier bij de hand hebt. Mocht je nog geen formulier in je auto hebben, neem dan contact op met de tussenpersoon of verzekeraar, deze kan u er alsnog een toezenden.

 

De bij de aanrijding betrokken partijen vullen samen een formulier in. Het maakt niet uit welke partij A of B invult. Let hierbij vooral op dat de datum en de plaats van de aanrijding goed zijn vermeld en dat de juiste kentekens zijn opgenomen. Aan de hand van het kenteken kan de verzekeraar altijd nagaan waar het voertuig verzekerd is, ook al zijn deze gegevens niet ingevuld.

 

Op het midden van de voorzijde staan een aantal vakjes opgenomen waarbij u het vakje kunt aanvinken dat op de situatie van toepassing is. Lees deze goed en vul geen vakjes in die onjuist zijn, dit kan in een later stadium de nodige problemen opleveren. Ook voor wat betreft de situatieschets midden onderaan het formulier is het van belang de situatie zo juist mogelijk weer te geven.

 

Na invulling wordt het formulier in principe door beide partijen ondertekend. Let hierbij op. Indien u van mening bent dat het formulier niet juist is ingevuld of de situatieschets niet weergeeft wat er echt is gebeurt moet het u formulier nooit ondertekenen. Door ondertekening ligt het wettelijk gezien vast dat de situatie zoals weergegeven op het formulier de juiste is. U zult heel wat aanvullend bewijs moeten verzamelen om een onjuist ingevuld formulier te weerleggen.

 

Na ondertekening van het formulier kan het worden gesplitst zodat ieder van de partijen zijn eigen deel kan meenemen. Thuis kan de achterzijde worden ingevuld, hierop kunt u ook nog aangeven wie er naar u mening aansprakelijk is voor het ontstaan van de aanrijding. Elke partij stuurt zijn eigen formulier op naar de eigen verzekeraar. Indien u een verzekering via een tussenpersoon kunt u het formulier altijd het beste naar de tussenpersoon zenden zodat deze u kan adviseren bij de verdere afwikkeling van de schade.

Ga direct na de aanrijding na of er getuigen van de aanrijding zijn. Noteer de namen en adressen van deze personen, deze kunnen ook op het schadeformulier worden genoteerd. Vaak gaan mensen ervan uit dat een inzittende van het eigen voertuig niet kan dienen als getuige, dit is echter in het geheel niet waar. Iedereen, zelfs familieleden, kunnen optreden als getuige. Het kan zijn dat een getuigenverklaring(download) van een familielid uiteindelijk minder waarde zal worden toegekend als de verklaring van een onafhankelijke getuige. In Nederland mag echter alleen een rechter de waarde van een getuigenverklaring bepalen.

 

Mocht tijdens de behandeling van de schade blijken dat een verklaring van de getuige noodzakelijk is dan zal de behandelaar van de schade de getuigen aanschrijven.

Bij moeilijke schades kan de situatie ter plaatse van belang zijn voor de bepaling van de schuldvraag. Mocht u dan ook beschikken over een mobiele telefoon met camera dan kunt u direct na de aanrijding foto's maken zodat deze vastligt. 

 

Ook kan het zo zijn dat er in een later stadium nog gevraagd wordt om foto's te maken, doe dit dan zo uitgebreid mogelijk.

De politie zal voor een aanrijding met alleen materieële schade doorgaans niet meer ter plaatse komen. Indien de feiten goed worden vastgelegd in het aanrijdingsformulier is dit ook niet noodzakelijk. Mocht de tegenpartij niet willen meewerken aan het invullen van dit formulier of feiten willen verdraaien, noteer dan in ieder geval het kenteken van de tegenpartij. U kunt hiermee dan eventueel aangifte doen bij de politie van het doorrijden na het veroorzaken van schade door de tegenpartij. De politie zal in dat geval wel de nodige stappen ondernemen. U kunt online aangifte doen op www.politie.nl/aangifte.

  •  Auto-herstel.nl is voor mij een handig platform om extra werk binnen te halen. Nu een maand lid en ben zeer tevreden over de hoe- veelheid klussen die ik gedaan heb.

    Van den Berg Autoschade, Utrecht

  •  Auto-herstel.nl geeft een duidelijk inzicht in het aanbod van garagebedrijven en automonteurs binnen Nederland. Ik vond binnen een aantal minuten een goede garage. 

    Mijnheer Bavius, Castricum