Algemene Voorwaarden auto-herstel.nl

1. Algemeen

1.1 De hieronder volgende Algemene voorwaarden zijn van toepassing op auto-herstel.nl en alle gebruikers van deze website.

1.2 Auto-herstel.nl kan de juistheid van de gegevens op deze website niet garanderen en heeft gebruik gemaakt van de vele informatie bschikbaar op het internet. Ten aanzien van de juistheid van deze gegevens kan auto-herstel.nl geen verantwoordelijkheid accepteren.

1.3 Uit het oogpunt zorgvuldigheid heeft auto-herstel.nl zo veel mogelijk aandacht besteedt aan het vullen van de teksten en profielen. Dit is echter geen garantie dat alle informatie op deze website 100% correct is. De informatie is aan grote verandering onderhevig en elk lid van de website is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie op deze website. 

2. Reviews

2.1 Auto-herstel.nl heeft het recht om een review zonder opgave van reden te verwijderen. auto-herstel.nl zal hierover niet communiceren.

2.2 Leden kunnen een email sturen naar info@auto-herstel.nl wanneer zij niet tevreden zijn over een bepaalde review. auto-herstel.nl bepaald dan of het nodig is dat deze review wordt verwijderd.

2.3 auto-herstel.nl is niet verantwoordelijk voor een geschil voortvloeiend uit een geplaatste review.

3.Contracten

3.1 Het contract gaat in na betaling van de eerste premie per maand, halfjaar of per jaar.

3.2 De genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

3.3 Het contract wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar. Het contract word zonder opzegging automatisch met 1 jaar verlengd.  

3.4 Auto-herstel.nl houdt zich ten alle tijden het recht om de prijzen aan te passen. Voor de bestaande klanten gaat een tussentijdse aanpassing in na afloop van het contract, dus na 1 jaar.

4.Betaling

4.1 Wanneer u met enige betaling in gebreke bent, is auto-herstel.nl gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten. Tevens kan auto-herstel.nl incasso kosten in rekening brengen.

4.2 De abonnementhouder is in verzuim indien de betaling niet heeft plaatsgevonden. Wanneer de abonnementshouder het abonnementsgeld niet heeft voldaan na één telefonische/schriftelijke herinnering van auto-herstel.nl zal de inning worden overgedragen aan een incassobureau. De daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de abonnementshouder. 

5.Opzegging

5.1 Een opzegging dient uitsluitend schriftelijk te worden doorgegeven. Leden kunnen een email sturen naar info@auto-herstel.nl. Opzegging dient tenminste 1 kalendermaand voor het begin van de laatste maand van het contract te worden doorgegeven. Na ontvangst van de opzeggingsmail zal het contract worden beëindigd per eerst volgende vervaldatum. De klant ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. 

6.Content

6.1 De op deze website weergegeven content blijft ten alle tijden eigendom van auto-herstel.nl. 

7.Klachten

7.1 Een gebruiker die een klacht heeft met betrekking tot de dienstverlening of de te betalen permie moet deze klacht zo spoedig mogelijk doorgeven aan auto-herstel.nl. Auto-herstel.nl neemt zo spoedig mogelijk contact op om een oplossing te vinden. 

8.Contactgegevens

Auto-Herstel.nl

onderdeel van ClickConcepts B.V.

Kroonplein 2A

8151 AZ Lemelerveld

KVK: 08181603

BTW: NL200377115B01

084 003 13 16

 

  •  Auto-herstel.nl is voor mij een handig platform om extra werk binnen te halen. Nu een maand lid en ben zeer tevreden over de hoe- veelheid klussen die ik gedaan heb.

    Van den Berg Autoschade, Utrecht

  •  Auto-herstel.nl geeft een duidelijk inzicht in het aanbod van garagebedrijven en automonteurs binnen Nederland. Ik vond binnen een aantal minuten een goede garage. 

    Mijnheer Bavius, Castricum